Інвестиційно-інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються в суспільстві через вплив людської діяльності.

Інновації — це інструмент впливу на соціально-економічний процес
розвитку суспільства, тому інноваціями необхідно управляти.

Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Внутрішні інвестиції – це вкладання капіталу однієї країни в підприємства цієї самої країни. Зовнішні інвестиції – це вкладення в підприємства іноземного капіталу.

Управління інвестиціями та інноваціями базується на системі принципів, методів, форм управління
інноваційним процесом та економічними відносинами, які при цьому виникають.
Серед економічних дисциплін управління інноваціями відіграє самостійну роль.
Це зумовлено тим, що цей напрям дослідження має свій предмет, свої цілі і завдання.
Опанування механізму управління інноваційними процесами є передумовою
суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, політичного і в цілому
суспільного життя нашої країни. Принципово нові рішення називаються проривом,
що означає розв’язання проблем новим, нетрадиційним шляхом. Це створює новий
спосіб мислення і забезпечує ефективніші засоби виходу з кризових ситуацій.