Методичні вказівки до виконання практичних робіт  №6, 7 , 8 з основ проектування в AutoCAD