Метою вивчення курсу «Менеджмент організацій і управління змінами» є формування у студента комплексу теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови та функціонування системи управління організацією в умовах ринку в галузі підготовки, планування та проведення змін на підприємствах та в організаціях різних галузей та форм власності. В результаті опанування курсу студент отримає можливість використовувати сучасні концепції, методи та засоби управління підприємством, оцінювати вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на його функціонування, розробляти та оцінювати доцільність та наслідки впровадження комплексних управлінських рішень, що ґрунтуються на результатах системного аналізу діяльності підприємства та враховують стан та перспективи змін ключових факторів його внутрішнього та зовнішнього середовища. Важливою складовою курсу є набуття навичок управління процесом змін на різних етапах функціонування організації, а також використання сучасних методів подолання опору змінам та ефективне їх проведення.