Технології проектування комп`ютерних систем. Курс для студентів денної форми світи за спеціальністю "Комп`ютерна інженерія"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт