Функції багатьох змінних є одним з важливих розділів курсу вищої
математики. На ньому базується подальше вивчення таких розділів як рівняння
математичної фізики, диференціальні рівняння, теорія поля, кратні інтеграли та
їх застосування.
Останнім часом велика увага приділяється організації самостійної роботи
студентів, прищеплюванню їм навичок роботи з навчальною літературою. Для
успішного проведення такої реорганізації навчального процессу потрібні
посібники , в яких учбовий матеріал наведений в найбільш доступній формі.
Мета викладеного матеріалу за даною темою – допомогти студентам самостійно оволодіти
методами диференціального числення функцій багатьох змінних. Враховано,
що студенти вже засвоїли методи диференціального числення функції однієї
змінної.

Приклади, що наведені у кожному розділі, дають можливість закріпити в
практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу, полегшити
студентам опанування практично-розрахункової частини посібника.
На завершення наведені питання і приклади для самостійного розв’язування
та індивідуальні завдання.

До уваги студентів! Нижче надані посилання на інформативні презентації та посібник для самостійного вивчення вище вказаної теми. Завдання для самостійного опрацювання викладені також.

1) Конспект лекцій

2) Презентація "Функція багатьох змінних"

3) Презентація "Поняття функції"

4) Завдання із теми "Частинні похідні"