Мета дисципліни:  формування у студентів комунікативної компетентності, яка сприяє ефективній взаємодії людей при різноманітних формах ділового спілкування.

Основними завданнями  вивчення дисципліни є:

  • формування понятійного апарату на основі теоретичного вивчення дисципліни;
  • опанування структури, функцій, видів та форм бізнес-комунікацій;
  • формування у студентів навичок ефективних бізнес-комунікацій для вирішення прикладних практичних завдань в галузі управлінської діяльності та бізнесу.