Мета: формування цілісної системи знань стосовно проектування пристроїв і систем управління.

Предмет: проектування пристроїв і систем управління.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад проектування пристроїв і систем управління, набуття навичок вибору апаратних засобів та розробки програмного забезпечення систем управління.

Для студентів групи: СІІТ-13-1.