Мета: формування цілісної системи знань стосовно проектування і надійності технічних засобів систем управління.

Предмет: проектування і надійності технічних засобів систем управління.

Основні завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад проектування і надійності технічних засобів систем управління , набуття навичок вибору апаратних засобів та розробки програмного забезпечення систем управління безперервними об'єктами.

Для студентів групи: 151м-16-1.