Метою викладання навчальної дисципліни «Механіка матеріалів та гірських порід» є набуття студентами комплексу знань щодо: будови та властивостей літотипів гірського масиву, закономірностей його зсуву навколо гірничих виробок і методів прогнозу геомеханічних процесів, методів управління проявами гірського тиску з урахуванням вимог безпечного ведення гірничих робіт; формування знань та умінь обґрунтовано обирати матеріали для зведення гірничих споруд на базі вивчення механічних властивостей будівельних матеріалів.