Курс "Етики ділового спілкування" знайомить як з принципами взаємодії людини з іншими, так і з прикладною стороною цих принципів - етикетом (написання CV, ділове листування, правила знайомства та представлення, телефонна розмова, діловий одяг, співбесіда тощо).