Курс спрямований на ознайомлення з філософською стороною наук, методологією. Зміст курсу передбачає опанування категорій, на яких грунтуються наукові теорії. Курс складається з відео та допоміжного матеріалу.
- Філософія та наукові парадигми;
- рівні наукового знання;
- методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, індукція, фальсифікація тощо);
- методи теоретичного пізнання (ідеалізація, формалізація, математичне моделювання, рефлексія);
- соціальна характеристика наукової професії (публікації, наука та бізнес);
- структура науково-технічного прогресу;
- наука як основа економічного та соціального прогресу сучасного суспільства;
- кванти та відносність;
- нелінійний всесвіт;
- теорія універсального всесвіту;
- проблема антиречовини;
- майбутнє всесвіту;
- антропний принцип;
- семантика квантового розуму.