Дана дисципліна має на меті забезпечити практичне володіння англійською мовою як засобом усного і письмового спілкування у професійній діяльності майбутніх перекладачів