Об'єкти вивчення та діяльності: методи, механізми та інструменти фінансування різних проектів із різних фінансових джерел.

Цілі навчання: здобуття знань і умінь у сфері порівняльного аналізу вартості формування фінансових ресурсів для забезпечення реалізації проекту, визначення ефективних механізмів розподілу та використання фінансових ресурсів та грошових потоків на рівні проекту, що надасть можливість студенту самостійно здійснювати дослідження фінансових потоків суб'єктів господарювання, розв'язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в професійну діяльність в динамічному середовищі.