Запропонований курс уможливлює опанування студентами найвизначніших скарбів світової та української культури, дає уявлення  щодо історико-культурного поступу людства, системного взаємозв’язку усіх складових культури (мови, науки, освіти, літератури, архітектури, театру, кіно, музики, телебачення, систем релігійних поглядів, політики, правової та побутової культури, філософії), роль кожної з них в суспільному та духовному розвитку людської спільноти.

Самостійне вивчення студентами дисципліни «Світова та українська культура» передбачає ознайомлення з матеріалами лекцій, опрацювання рекомендованої літератури, виконання тестових завдань для самопідготовки і відповіді на контрольні питання. 

Вивчення дисципліни «Світова та українська культура», спрямоване на забезпечення морально-естетичного виховання студентів, формування світогляду громадянина України та громадянина сучасного світу, що уможливлює майбутнє примноження матеріальних та духовних цінностей в скарбницю світової та української культури

Мета курсу – розвинути у студентів здатність до абстрактного мислення,  до бачення загальнолюдських духовних цінностей  через ознайомлення з головними досягненнями світової культури та розкриття значущості, багатомірності та різноманітності вітчизняної культури.