• Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  Сутність  механізму фінансового менеджменту на підприємстві.  
  • Цілі навчання: надання  теоретичних знань щодо сутності механізму фінансового менеджменту на підприємстві та практичних навичок щодо використання інструментів фінансового менеджменту в процесі управління підприємством; підготовка фахівців з фінансового менеджменту, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми з управління фінансовою діяльністю підприємства.
  • Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування фінансових відносин.