Метою викладання навчальної дисципліни «ВОДОПРИГНІЧЕННЯ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ У ГЕОБУДІВНИЦТВІ» є формування знань та умінь у майбутніх будівельників обгрунтовано робити вибір основних систем і схем водозниження і гідроізоляції  наземних, поглиблених і підземних споруд, завчасно, до початку будівельних робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни «ВОДОПРИГНИЧЕННЯ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ У ГЕОБУДІВНИЦТВІ» є формування у студентів навиків оптимально приймати проектні рішення по завчасному водозниженню, гідроізоляції або тампонажу чи будуванню спеціальніх гідрозахистних споруд в різних сферах будівництва цівільного і промислового будівництва.