Метою дисципліни „Основи електроенергетики та електропостачання” є формування системи знань в галузі вироблення, передавання, розподілу та використання електричної енергії у системах електропостачання та електроспоживання промислових і гірничих підприємств, вимог експлуатації, особливостей виконання, побудови і розрахунків електричних мереж та їх складових.