Курс практичних та лабораторних занять з основ електроенергетики та електропостачання