Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:
- здійснювати на високому рівні усний та письмовий  переклад 
-  редагувати переклади шляхом використання теоретичних знань та практичних навичок й умінь, здобутих під час вивчення дисципліни.