Мета курсу: сформувати філософський рівень абстрактно-теоретичного мислення через ознайомлення студентів з основними темами, поняттями, категоріями і напрямами західної та східної філософії; світоглядно-методологічна підготовка студентів, формування їх філософської культури як теоретичного підгрунття університетського рівня підготовки спеціалістів та актуалізація національної свідомості майбутньої суспільної еліти.