Метою навчальної дисципліни "Операційні системи" є формування у студентів здатностей:

- Досліджувати програми реалізації функцій операційної системи типу UNIX або Windows з використанням власної системи переривань.

- Досліджувати структуру операційної системи для КС з врахуванням архітектурних особливостей і складу КС та їх характеристик, режимів роботи та вимог щодо системного програмного забезпечення.

– Досліджувати організацію обчислювального процесу в паралельних або розподілених КС з врахуванням систем управління процесами, ресурсами, даними, вводом-виводом, пам’яттю та зовнішніми пристроями

- Здійснювати підготовку до експлуатації та забезпечити ефективне функціонування КС, проводити інсталяцію операційної системи типу UNIX або Windows

Для студентів групи: 123-16-1, 123-16ск-1, СІіт-15-1.