Метою дисципліни “Проектування гірничого виробництва” є надбання навичок створення проекта-прототипа, прообраза гаданого чи можливого об’єкта гірничого виробництва, в процесі виконання техніко-економічних розрахунків доцільного варіанта технологічного об’єкту.

До основних завдань дисципліни "Проектування гірничого виробництва” належать: володіння основними поняттями, структурою і етапами проектних робіт, характеристика принципів узгодження проектів з відповідними відомствами та експертиза проектів і кошторисів, визначення вартісних показників при проектуванні шахт, розробка фрагментів економіко-математичної моделі шахти, визначення найсприятливіших проектних рішень за критеріями ефективності і оптимальності, обґрунтування параметрів розкриття та підготовки шахтних полів, очисних та підготовчих робіт, транспорту, вентиляції та дегазації на робочому горизонті.