Наведено методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

спеціальності 131 "Прикладна механіка"