Мета вибіркової дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи» – аналізувати стан та перспективи розміщення будівництва підприємства; вміти вибрати та обґрунтувати етапи проектування; вміти визначити принципи формування виробничих підрозділів; вміти визначити принципи формування структури заводу, цеху.

Задачи изучения дисциплины – усвоение методологической концепции проектирования механосборочного производства на уровне участка и цеха, знание основных методологических положений общего подхода к оценке технико-экономической эффективности проектируемого варианта.