Наведено методичні матервали до самопідготовки до вступного фахового іспиту, включно тести для самотестування