Курс <Переклад у галузі гірництва> (вибірковий) призначений для надання умінь і знань необхідних для опанування компетенцій, пов’язаних з усвідомленням типологічних властивостей сучасної англійської мови в галузі гірництва, вивченням предметної галузі гірництва, відповідного термінологічного глосарію, а також для тренування  перекладацьких навичок в галузі гірництва.