Дисципліна "Фінансовий контролінг" викладається студентам спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" за спеціалізацією "Корпоративний фінансовий менеджмент".

Мета дисципліни - формування знань щодо змісту та організації роботи служби фінансового контролінгу підприємства.

Основними завданнями дисципліни є:
– з’ясування об’єктивної необхідності та сутності організації фінансового
контролінгу на підприємстві;
– розгляд методичного інструментарію фінансовго контролінгу;
– засвоєння стуктури та вироблення практичних вмінь складання бюджетів.

Предмет дисципліни – організація роботи підприємства щодо забезпечення та реалізації потреб в управлінні їх фінансовою та економічною діяльністю.

Після вивчення і засвоєння програми курсу студенти повинні знати:
– теоретичні основи контролінгу та фінансового контролінгу;
– систему укладання планів та прогнозів на підприємстві;
– методичний інструментарій оперативного контролю;
– методи діагностики стратегічної позиції підприємства;
– основи бюджетування та сфери використання різних типів бюджетів;
– організаційно-методичні основи формування та функціонування системи фінансовго контролінгу на підприємстві;
– підходи до ухвалення управлінських рішень у фінансовому контролінгу.

Повинні вміти:
– складати плани та бюджети різних типів;
– проводити діагностику слабких та сильних сторін підприємства, його можливостей та загроз;
– застосовувати отримані знання з оперативного та стратегічного фінансовго контролінгу у практичній діяльності.