Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції свідомого і дбайливого ставлення до здоров'я, як найвищої людської цінності, як умови реалізації духовного, творчого й фізичного потенціалу особистості, як ефективного методу попередження інфекційних, соматичних, психічних захворювань.