Дисципліна <Електропостачання міст та мегаполісів> для студентів спеціальності 141 <Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка> за важливістю отриманих компетенцій посідає важливе місце у загальному курсі підготовки інженерів-електриків. Випускники спеціальностей, для яких викладається даний курс у повному обсязі, є важливими та затребуваними для підрозділів електропостачальних організацій, що займаються експлуатацією розподільчих електричних мереж, проектних організацій тощо.  Розвиток та застосування отриманих компетенцій для існуючих об'єктів підприємств, новобудов, об'єктів  громадських будівель та споруд дозволяють створити відповідні сучасним вимогам енергоефективні інтелектуалізовані системи електропостачання, виконати впровадження передових технологій, розробити заходи з енергозбереження, забезпечити оптимальні рішення щодо створення гібридних систем енергозабезпечення.