Курс викладається студентам-магістрам першого року навчання та спрямований на подальший розвиток і поглиблення навичок усного та писемного мовлення