Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.
Цілью курсу є вивчення особливостей цієї сфери діяльності необхідно бакалавру, щоб розуміти структуру фінансового ринку та характеристику його суб’єктів; характеристику грошового ринку та фінансових інструментів, які перебувають у обігу на цьому ринку; завдання та функції ринку цінних паперів; класифікація структури ринку цінних паперів та операції з цінними паперами; поняття цінні папери, їх види та класифікація за основними ознаками; поняття акція, її види та класифікація за основними ознаками; поняття облігація, її види та класифікація за основними ознаками; види похідних цінних паперів, та їх функції; мета, процедура розміщення та обіг депозитарних розписок; характеристика учасників ринку цінних паперів; основні біржові операції; порядок емісії і форми розміщення цінних паперів на первинному ринку; види біржових індексів та їх роль; портфель цінних паперів та їх типи; основні види ризиків, які можливі на фінансовому ринку.