Метою вивчення навчальної дисципліни "Управлінський облік" є:

отримання знань та практичних навичок щодо формування облікових даних про оперативну діяльність підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень на основі використання такої інформації.