Мета дисципліни полягає у набутті студентом знань з основ бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку; підготовка студентів до самостійної професійної діяльності в якості фахівців з обліку і аудиту.

 Завдання вивчення дисципліни - формування у студентів розуміння взаємозв'язку бухгалтерського обліку з економікою, фінансами, організацією і плануванням діяльності установ; уміння використовувати національні стандарти бухгалтерського обліку для відображення в обліку господарських операцій, складання бухгалтерської звітності.