Мета полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю та засвоєння студентами теоретичних основ дисципліни; набуття практичних навичок і прийомів щодо організації та методики проведення аудиту в банку та використання бухгалтерської інформації щодо аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.

Завдання:  вивчити економічну і правову природу банківського аудиту, а саме з’ясувати поняття, принципи і систему аудиту; види аудиту і їх використання в банківський діяльності; поняття, принципи та особливості банківського аудиту в Україні; здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання аудиту.