Дисципліна: ПВКП

для студентів:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво