В посібнику показано порядок роботи та можливості використання програм різних типів при роботі в локальних та глобальних мережах.  Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям пошуку, обробки та пересилання економічної інформації.

Після кожної групи розділів в посібнику є контрольні запитання для самоперевірки та завдання для самостійного вирішення, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для працівників  різних фінансових установ.

Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на особистому досвіді викладання дисципліни „Комп'ютерні мережі та комунікації” в Національному гірничому університеті.