Програма курсу Data Mining передбачає вивчення методів Data Mining (кластерні моделі, дерева рішень, нейронні мережі, методи обмеженого перебору, еволюційне програмування,  комбіновані методи) типів закономірностей, що виявляють методи Data Mining (асоціація, класифікація, послідовність, кластерізація, прогнозування). Описується сфера застосування Data Mining.
Розглянуті в дисципліні системи доцільно використовувати для рішення різноманітних соціально-економічного задач.