Метою викладання дисципліни є отримання знань і практичних навиків по проектуванню технологічних процесів виготовлення машин.

          При вивченні дисципліни студент повинен засвоїти:

- основні положення і поняття взаємозамінності;

- теорію розмірних ланцюгів;

- методи вибору і розрахунків допусків і посадок.

          Основу дисципліни складає з'ясування змісту принципових положень, які використовуються при створенні якісної і економічної машини і логічних зв'язків між допусками та якістю в технології машинобудування.

          Для вивчення дисципліни  необхідні знання вищої математики, креслення, технології конструкційних матеріалів.

          Для студентів заочної форми навчання передбачається читання  лекцій з найскладніших питань, а основною формою вивчення дисципліни є самостійна робота.