Даний курс призначений для студентів, які цікавляться вищою математикою і прагнуть поглибити свої знання з цього предмету.

Мета  цього курсу:

−       сформувати й розвинути математичне мислення студентів, розвити у них практичні навички при розв’язуванні нестандартних задач;

−       не виходячи за рамки програми курсу для технічних спеціальностей, допомогти студентам самостійно вивчити нові прийоми та методи розв'язання, а також ознайомитися з деякими  теоретичними відомостями.

Навчальний курс складається з таких розділів: невизначений інтеграл, визначений інтеграл і його застосування, невласний інтеграл.