Охорона праці в галузі

для студентів:

галузі знань   18 Виробництво та технології

                       19 Архітектура та будівництво

спеціальності   184 Гірництво

                          192 Будівництво та цивільна інженерія

                          193 Геодезія та землеустрій

 спеціалізації   Збагачення корисних копалин

                        Промислове і цивільне будівництво

                        Землеустрій та кадастр