Мета цього ресурсу - визначити порядок, зміст  і об'єм питань охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях, які підлягають опрацюванню в дипломних проектах і роботах загального характеру. Опрацювання цих питань є обов'язковою умовою допуску студента до захисту дипломного проекту (дипломної роботи).

Всі технічні й організаційні рішення дипломного проекту повинні забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці, як при нормальних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Зміст розділу "Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях" повинний бути пов'язаний з темою дипломного проекту (дипломної роботи). Запропоновані рішення з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях повинні відповідати вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях викладаються у формі конкретних інженерних заходів. Неприпустимо заповнювати розділ загальними міркуваннями, вилученими з правил безпеки та інших нормативно-правових актів. Інструктивні вказівки можна наводити лише у тих випадках, коли студент пропонує принципово нові пристрої, технологічний процес або спосіб його виконання.

При обгрунтуванні рішень, які приймаються в проекті обов'язково робити посилання на відповідні пункти, розділи законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

В розділі "Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях" не варто повторювати або давати повторно інформацію з питань, які відображені в інших частинах проекту. В таких випадках достатньо послатися на них з вказанням сторінок та пунктів пояснювальної записки.

Розділ "Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях" повинен мати описову, розрахункову та графічну частини. Рекомендований обсяг текстової частини 8 - 12 сторінок друкованого тексту. Графічне опрацювання розділу (схеми, рисунки, ескізи) наводяться на в тексті або додатках пояснювальної записки, а в необхідних випадках - на демонстраційних листах (слайдах).

Використані при опрацюванні літературні джерела і керівні документи включаються в загальний список літератури, а в тексті на них робиться посилання в загальному порядку.

Матеріали розділу повинні освітлюватися при захисті дипломного проекту (дипломної роботи).