Мета курсу  — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Основні завдання курсу:

  • виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;
  • розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;
  • обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередко-
    вується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;
  • обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;
  • виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;
  • розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.