Мета: ознайомити студентів з методологією дослідження таких властивостей та відношень на об’єктах комп’ютеризації які важко спостерігаються шляхом представлення цих об’єктів у вигляді цілеспрямованих систем; надати практичні навики застосування системної методології для аналізу, моделювання та проектування складних об’єктів, розв’язування інформаційних проблем в них; розвинути навички використання практичних методологій системного аналізу для економіко-математичного моделювання; сформувати у майбутніх спеціалістів системне мислення.

Завдання: отримання знання щодо прийомів і методів системного аналізу.

Предмет: методи побудови моделей соціально-економічних систем та їх оптимізація з метою управління.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу.

2. Основні поняття системного аналізу.

3. Класифікація та властивості систем.

4. Моделювання в системному аналізі.

5. Аналіз та синтез в системних дослідженнях.

6. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного підходу.

7. Системні аспекти застосування стохастичного та теоретико- множинного підходів для побудови моделей “вхід-вихід”.

8. Системні аспекти оптимізаційного моделювання.

9. Особливості методологій системного аналізу.

10. Особливості методів системного аналізу.

11. Метод дерева цілей.

12. Метод Дельфі.