Мета навчальної дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу  нестаціонарних математичних моделей розвитку економічних процесів.

Завдання навчальної дисципліни:

-           оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання економічних процесів; що відбуваються в нестаціонарної економіці, зокрема в економіці перехідного періоду.

Предмет навчальної дисципліни - методологія математичного моделювання трансформаційної економіки.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                сутність перехідної економіки;

-                трансформаційні процеси і концепції стратегії економічного розвитку;

-                еволюційна модель економічних змін;

-                стратегії макроекономічного розвитку та їх моделювання;

-                принцип адаптивного відслідкування еволюційних змін економічного процесу з урахуванням апріорної інформації;

-                адаптивні моделі вивчення структури та прогнозування економічних процесів;

адаптивне управління трансформаційною економікою.