Мета  курсу «Системно-структурна оптимізація процесів обробки на верстатах з ЧПК» – надання таких умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетентностей) магістра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», а саме:

– ПК2.2. Здатність проводити дослідження з системно-структурної оптимізації процесів обробки на верстатах з ЧПК;

– ПК2.4. Здатність розробляти технологічні процеси обробки деталей з використанням систем сучасних технологій з використання верстатів з ЧПК;

–ПК2.6. Здатність застосовувати нові сучасні методи розробки технологічних процесів виготовлення виробів і об’єктів у сфері професійної діяльності з визначенням раціональних технологічних режимів роботи спеціального устаткування.