• Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  принципи  і  механізми функціонування та вдосконалення фінансового аналізу й фінансової діяльності  суб’єктів господарювання,  використання  їх фінансових ресурсів.  
  • Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у галузі фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання  в професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

 

  • Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й вдосконалення фінансового аналізу й  фінансової діяльності   суб’єктів господарювання

 

  • Методи, методики та технології фінансової науки і практики.

 

Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи та програмні продукти.