Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань з особливостей формування й функціонування банківської системи України.

Завданнями вивчення дисципліни є надання знань, що до становлення функціонування і розвитку банківської системи України, сутність та методика здійснення банківської операції, пов’язаних із формуванням ресурсів, організацією розрахунків і обслуговуванням платіжного обороту клієнтів, кредитуванням, емісією та розміщенням цінних паперів, вексельним обігом, обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, купівлею і продажем іноземної валюти. Предметом є функціонування банківської системи України.