Лекції за курсом "Транспортні споруди" для студентів спеціальності 275 спеціалізації  "Органiзацiя перевезень i управління на транспорті"