Метою курсу є висвітлення теоретичних основ фінансового управління підприємством, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Основні завдання стисло висвітлити теоретичні основи фінансового управління підприємством, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Проаналізовано сутність інвестиційної діяльності та методи підвищення її ефективності з урахуванням підходів до мінімізації фінансових ризиків, приділено увагу аналізу уникнення кризового стану.