Мета цього практикуму полягає в тому,щоб дати студентської аудиторії конкретний матеріал для практичного вивчення у вигляді розрахунків, завдань, тестів та інших практичних матеріалів з курсу дисципліни "Депозитарна система". Основним його завданням є підготовка студентів до проведення аналізу на конкретних матеріалах в області біржових операцій і грошового обігу, кредиту, ринку цінних паперів.